Mis Yazılım YEŞİL KART PROGRAMI

Yeşil Kart 2.4 Programının Kullanım Kılavuzu

Aşağıda Programın Ana Giriş Ekranı Görülmektedir.

Ana Giriş Ekranında ;

n      İkametgah Adresleri İçin Mahalle ve Köy Tanıtımı

n      Müracaat Eden Kişi Tanıtımı ve Yeşil Kart İşlemleri

n      Raporlar ve Yazıcı Çıktıları

n      Veri Tabanı Bakımı Yap

n      Diskete Yedek Al

n      Yedek Geri Yükle

n      Prog. Hakkında

n      Program Çıkış

İlk sırada yer alan İkametgah Adresleri İçin Mahalle ve Köy Tanıtımı ile kişilerin ikamet ettikleri mahalle ve köy tanıtımları yapılır. Bir defaya mahsus yapılacak olan bu tanıtımlar daha sonra sürekli olarak kullanılacaktır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde İl Adı, İlçe Adı, Belde Adı ve Mahalle yada Köy Adı bilgileri girilerek tanıtım yapılır. Her yeni Mahalle veya Köy tanıtımı yapılacağı zaman Ekle butonuna basılmalıdır. İl Adı, İlçe Adı, Belde Adı ve Mahalle yada Köy Adı bilgileri girildikten sonra Kaydet butonuna basılarak kayıt edilmelidir. Daha sonra  herhangi bir bilgi üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde ilgili kayıt seçilir ve Değiştir butonuna basılır. Yapılmak istenen değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak değişiklikler kaydedilir. Sil butonu ile seçili olan kayıt silinir. Vazgeç butonu ise Kaydet butonuna basılmadan önce yapılmak istenen Ekle yada Değiştir işleminden vazgeçmek içindir. Tüm Mah/Köy Yazdır butonu ile kayıtlı olan bütün Mahalle ve Köylerin listesi Yazıcıdan yazdırılır.

 

 Müracaat Eden Kişi Tanıtımı ve Yeşil Kart İşlemleri

Yeşil Kart müracaatında bulunan kişilerin kayıt işlemleri ve daha sonraki diğer işlemleri bu ekrandan yapılır. Kişi müracaat ettiğinde Ekle butonuna basılarak yukarıda görülen bütün bilgileri ilgili yerlere yazılır. Kayıt etmek için Kaydet  butonuna tıklanır. Program Müracaat eden kişinin müracaatını kurulda bekliyor diye kabul eder. Yani Yukarıdaki görüntüde sağ üst tarafta yer alan Muracaatı KABUL Edildi bilgisi, Müracaatı KURULDA bekliyor şeklinde olacaktır. Aşağıya doğru açılan yerde 3 tane değişik değer vardır. Bunlar RED, KABUL ve KURULDA diyedir.

Müracatı idare kurulu tarafından kabul edilen kişinin (Yeşil kart almaya hak kazanan kişinin) Müracaatı KABUL edildi diye değiştirelecektir. Müracaatı KABUL edildikten sonra Kurul Sonrası Diğer Bilgileri adlı buton gözükecektir. Bu butona basılarak ekrana gelen diğer bilgiler girilecektir yada seçilecektir. Bilgilerin girişi tamamlandıktan sonra Tamam düğmesi ile ilgili ekran kapatılır. Eğer kişinin müracaatı kabul edilmemiş ise RED seçeneği seçilmelidir.

Yeşil Kart sahibi bir kişinin Yeşil Kartını iptal etmek için “Kurul Sonrası Diğer Bilgileri” kısmında yer alan Geçerlilik Durumunu kullanmalısınız. Yani daha önceden Yeşil Kart almış bir kişiyi iptal etmek için Değiştir diyerek Geçerlilik Durumunu S.S.K, Bağkur, Emk.Sandığı, Nakil veya Diğer durumlarından birini seçerek iptal edebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da bir alt satırdaki iptal tarihini girmelisiniz. Böylelikle program o kişinin yeşil kartını iptal edecektir.

Ayrıca Ölüm durumları için de aynı yerdeki Ölüm seçeneğini ve Ölüm tarihini kullanmalısınız.

Daha sonra kişiye verilecek olan Yeşil Kart Cüzdanının Seri ve Sıra Numarası girilir. Bu işlemi yapabilmek için Yeni Cüzdan No Ekle  Okey kutusu işaretlenir. Yeni Cüzdan No Ekle Okey kutusu, aynı kişiye birden çok yeşil kart cüzdanı verildiği durumlarda da kullanılabilir ve kişiye verilen bütün yeşil kart cüzdanlarının seri ve sıra numaraları girilebilir.

Programda; yeni bir kayıt eklenmek istendiğinde  Ekle  Butonuna basılmalıdır.

Mevcut bir kayıt üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde ise önce Değiştir  butonuna basılmalıdır. Değişiklikler yapıldıktan sonra da Kaydet  butonuna basılmalıdır.

Ekle dedikten sonra girilen bilgilerin kayıt edilmesi için Kaydet  butonuna basılmalıdır.

Var olan bir kaydın silinmesi istendiğinde Sil  butonuna basılmalıdır.

Ekle yada Değiştir butonuna basıldıktan sonra vazgeçmek ve geri dönmek için Vazgeç butonuna basılmalıdır.

Bilgi giriş kutuları arasında TAB tuşu ile yada ENTER tuşu ile geçiş yapılabilir. Daha pratik bir kullanım için

ENTER tuşu tavsiye edilmektedir.

- Aşağıdaki gibi, Listede görünen kişiler üzerinde mouse (fare) ile tıklandığında o kişiye ait bilgiler üstteki ilgili yerlere otomatik olarak yerleşecektir ve değiştir işlemleri kolaylıkla yapılabilecektir.

Aile ilişkilendirmesi : Yeşil kart alan kişiler, aile bazında takip edilebilir. Aile de yeşil kart alan kişileri birbirleri ile ilişkilendirmek ve aile oluşturmak için bu özellik kullanılır.  Aile oluştururken, o ailenin bir aile reisi olmalıdır. Yani her ailenin bir aile reisi olmalıdır.

Daha sonra aile reisi ile kurulan aileye Aile Seçimi Yap  diyerek diğer kişiler ilave edilir.

Kişi Ara Bul Ekranı    

 

 

Arama kıstasları 4 tanedir ve birbirleri ile entegre olarak çalışır.

Kabul Sıra No, Adı, Soyadı ve T.C.Kimlik No bilgilerine göre arama yapılabilir.

Kayıtlar arasından bir kişiyi rahatlıkla bulmak mümkündür.

Adı A harfi ile başlayan kişileri yada Adı Mehmet olanları veya Soyadı Çelik olanları yada T.C. Kimlik Numarası 3210..... olanı yada Kabul Sıra Numarası 459 olan kişiyi bulmak gibi çok gelişmiş arama özellikleri vardır. Arama sonucu listeye gelen kişi yada kişilerden herhangi biri üzerinde mouse ile çift tıklandığında arabul ekranından çıkılarak Müracaat Eden Kişi Tanıtımı ve Yeşil Kart İşlemleri ekranına geri dönülür ve o kişi seçilmiş olur, ona ait bilgiler ilgili yerlere otomatik olarak yerleşirler.

Raporlar ve Yazıcı Çıktıları Ekranı

 

Not: Bu ekranda istenilen her türlü işlem rahatlıkla yapılabilir. Bütün butonların kullanımı rahatlıkla denenmelidir. Her hangi bir olumsuz sonuca neden olunmaz.

Raporlar ve Yazıcı çıktı işlemleri için 4 temel grup vardır.

-         Genel Raporlar

-         Yeşil Kart Cüzdanı Raporları

-         Vize Tarihi Raporları

-         Özel Raporlar

 

Genel raporlar ekranından çok gelişmiş raporlamalar yapılabilir. Kullanıcı kendi kıstaslarını oluşturarak istediği nitelikte raporlamalar yapabilmektedir.

Buradaki kıstaslar ;

 - İki tarih arasında, yani başlangıç ve bitiş tarihleri arasında: bu da Müracaat Tarihine Göre,   

    Karar Tarihine Göre ve Aldığı Tarihe Göre olmak üzere kendi içerisinde 3 ayrı özellikte  

    çalışabilmektedir.

 - Müracatı RED edilenler, Müracatı KABUL edilenler, Müracatı KURULDA bekleyenler ve  

    HEPSİ diye 4 değişik seçim yapılabilmektedir.

 - Yeşil Kartını ALDI, Yeşil Kartını ALMADI ve HEPSİ diye 3 değişik seçim yapılabilmektedir.

 - İstenen Mahalle veya Köy Kıstasına Göre veya HEPSİ diye değişik seçim yapılabilmektedir.

 - Durumu Aktif, S.S.K, Bağkur, Emekli Sandığı, Nakil, Ölüm, Pasif, Red, Kurulda diye değişik 

    seçimler yapılabilmektedir.

İstenildiği şekilde tüm seçimler yapıldıktan sonra Çalıştır ve Rapor butonuna tıklanarak yazıcı çıktı ön izleme ekranı gelecektir.

Yeşil kart cüzdanı raporlarında yeşil kart cüzdan numarası arabul ve yeşil kart cüzdan numarası olmayan kişiler olmak üzere iki adet seçenek vardır. Aranan yeşil kart cüzdan numarası yazıldıktan sonra Çalıştır ve Rapor butonuna tıklandığında rapor çalışacaktır.

Yeşil kart cüzdan numarası olmayanları bulmak için Yeşil kart cüzdan numarası olmayan kişiler seçeneği seçildikten sonra Çalıştır ve Rapor butonuna basılır.

Vize tarihi raporları ekranında, vize tarihi arabul, vize tarihi olmayan kişiler, vize süresi dolan kişiler, +4 ay ek vize süresi dolan kişiler seçenekleri vardır. İstenen seçenek seçildikten sonra ve gereken bilgi girildikten sonra Çalıştır ve Rapor butonuna basılırsa rapor çalışacaktır.

Özel Raporlar ekranından, çok kullanılan raporlar kolayca hazırlanır.

Bu gruptaki raporlar üst tarafta yer alan Başlangıç ve Bitiş Tarihleri arasındaki kıstasa göre çalışır. Yani, belirlenen iki tarih arasındaki şarta göre çalışır.

-         Yaş Grupları Bilgi Formu : Belirlenen iki tarih arasındaki şarta göre (ilgili ayın ilk günü ile son günü arasında), her ay hazırlanan, kişilerin yaş gruplarına göre dağılım raporudur. Önceki Dönem Yeşil Kart Sahibi Kişi Sayıları Elle Girilecek seçeneği seçilirse aşağıdaki ekran görüntüsü gelir.

 

 

 Yukarıdaki ilgili yerlere o dönem öncesi değerler elle girilerek yaş grupları bilgi formu hazırlanabilir. Böylelikle geriye dönük tüm kayıtların programa girilmesine gerek kalmadan yaş grupları bilgi formu alınabilir.

 

-         Müracatı kabul edilen kişiler :  Belirlenen iki tarih arasında yeşil kart almaya hak kazanan kişilerin dökümünü yapan rapordur.

 

-         Yeşil kart uygulaması kayıt defteri : Belirlenen iki tarih arasında, yeşil kartlı kişilerin gerçek uygulamada kullanılan yeşil kart kayıt defterinin aynısını üretir.

 

-         Müracatı red edilen kişiler :  Belirlenen iki tarih arasında yeşil kart almaya hak kazanamayan kişilerin dökümünü yapan rapordur.

 

-         Aile bazında yeşil kart alan kişiler : Aile ilişkilendirmesi yapılan kişiler ve aileleri ile ilgili  

     raporu hazırlar. Bu raporun sağlıklı gelmesi için Müracaat Eden Kişi Tanıtımı ve Yeşil 

     Kart İşlemleri ekranındaki kayıt girişlerinde aile ilşkilendirmesi yapılması gerekir.

 

-         Bakanlık için Excel dosyası hazırla : Belirlenen iki tarih arasında çalışır.

     Yeşil kart alan kişilerin internet ortamından kayıtlarının girilememesi durumunda

     Sağlık bakanlığı Excel dosyası şeklinde de kayıtları kabul edebilmektedir. Bu amacla 

     Excel dosyası hazırlamak için kullanılır.

  İmza Sirküleri

Özel raporlar grubundaki raporlarda İmza Sirküleri otomatik olarak çalışır.

İlgili imzalar seçilirse ilgili yerlerde isimler ve ünvanlar yer alacaktır.

 

İmza sirkülerine 30 adet ünvan ve ünvan sahibinin ismi tanıtılabilir.

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi

İmza sirkülerinde sol tarafta seçili olan ünvan ve kişi bilgileri değiştirilebilir ve kendi bilgileriniz girilebilir. Mutlaka değiştir işlemini yapmalısınız.

Bütün yazıcı çıktı ekranları bilgisayarda tanımlı olan yazıcılardan biri ile yazdırılabilir.

Bütün yazıcı çıktı ekranları  Word  programına veya Excel  programına  transfer edilebilir.

Örneğin yukarıdaki yazıcı çıktı ekranı Word e yada Excel e aktarılabilir.

Üzerinde Disket Simgesi olan ve Mouse ipucu Save Report olan butona  tıklandığında

gelen ekranda dosya adı (File Name) yazılır ve Kayıt Tipi (Save As Type) kısmından

Excel Spreadsheet (*.XLS) seçilirse bu çıktı ekranı aynı şekilde Excel dosyası olarak yeniden kayıt edilecektir. Excel e aktarılacaktır.

RTF File (*.RTF) seçilirse Word e transfer eder.

Baskı önizleme ekranından yazıcıya gönderip yazdırma işlemi yapmak için Printer  simgesine tıklamak yeterlidir.

Yazıcı seçimi ve yazıcı kağıt ayarları yapmak için ise  butonuna basılmalıdır.

  Bu butonlar ise görüntü ebatları ile ilk sayfa, önceki sayfa, sonraki sayfa, son sayfa ve istenilen sayfa numarasına direk gitmek için kullanılır.

 Close butonu, baskı önizleme ekranını kapatıp çıkmak için kullanılır.

Programın Ana Giriş Ekranında yer alan Veri Tabanı Bakımı Yap işlemi periyodik olarak yapılması gereken bir işlemdir. Programa girilen bilgilerin bakımının yapılması demektır. Böylelikle program sorunsuz ve daha hızlı çalışacaktır. Mutlaka her hafta yapılmalıdır.

 

Programın Ana Giriş Ekranında yer alan Diskete Yedek Al  işlemi mutlaka yapılmalıdır.

Bilgilerin yedeğini diskete alır. Yedekleme çok önemli bir konudur. Titizlikle yapılması gerekmektedir. Düzenli yedekleme yapıldığı durumlarda, bilgisayarda ortaya çıkacak olan arızalardan etkilenilmeyecektir. Bu da zaman ve emek kaybını önleyecektir. Yedekleme işleminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bilgisayarda WinZip programının kurulu olması gerekir.  Bilgisayarda CD-RW (CD Yazıcı) olması durumunda  C:\YESILPRG\  klasörünün komple CD ye yedeklenmesi çok daha iyi bir yedekleme şeklidir. Mümkünse böyle yedekleme yapılması tavsiye edilir. Daha sonra yedeği geri yüklemek gerektiğinde CD den bu klasör C: sürücüsüne kopyalandığında yedek kolayca geri yüklenmiş olacaktır.

Programın Ana Giriş Ekranında yer alan Yedek Geri Yükle ile daha önceden yapılan yedekleme işleminin geri yüklenmesi yapılır. Bilgisayarda ortaya çıkacak olan arızalardan  sonra bu işlem yapılmalıdır.

Program ile ilgili her türlü bilgi ve yardım, programcıdan taleb edilebilir.

Programcı  Metin Oktay SÖZER   0532 627 19 68  numaralı telefonundan aranabilir.

Her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Referanslarımız :

Rize  ili  Çayeli  ilçesi  Yeşil Kart Bürosu,  bu programı kullanan ilçelerden bir tanesidir.

Bu ilçeden hakkımızda referans sorgulaması yapabilirsiniz.

Teşekkürler...  İyi Çalışmalar dileğiyle ......